iCompllex

Nastal čas řidít compliance rizika
pomocí moderních nástrojů

 
 
Zapomenuté heslo?


iCompllex - webová aplikace k zajištění compliance finančními institucemi

iCompllex Vám dramaticky zredukuje náklady na zajištění regulatorního souladu.

Co získáte?

 • pravidelně aktualizovaný katalog regulatorních pravidel včetně připravované regulace ve formě srozumitelné pro všechny pracovníky finanční instituce
 • schopnost snadno přidělit a namapovat jednotlivá regulatorní pravidla na konkrétní vnitřní procesy, organizační útvary a vnitřní předpisy. iCompllex Vám tak zásadně ulehčí zajištění souladu nejen při novelizaci vnější regulace, ale i při Vašich interních změnách
 • možnost řídit compliance rizika dle požadavků ESMA a vyhodnocovat je podle standardů pokročilých přístupů BASEL/CRR k řízení operačního rizka včetně BEICFs (Business Environment and Internal Control Factors), KRI (Key Risk Indicator) a RCSA (Risk Control Self-Assessment)

iCompllex přistupuje k řízení compliance rizika moderním způsobem a chápe jej jako nedílnou součást řízení Vašich business procesů.

Klíčové funkce

Aktualizovaný katalog regulatorních pravidel

 • Relevantní regulatorní povinnosti dle českých a evropských právních předpisů
 • Detailně zpracovaná pravidla ve srozumitelné formě včetně souvisejících odkazů
 • Určeno pro obhospodařovatele, administrátory a depozitáře investičních fondů, banky a poskytovatele investičních služeb

Robustní systém postupování, přidělování a zapracování regulatorních pravidel

 • Až tříúrovňová delegace zapracování pravidel
 • Přehledné formuláře mapující pravidla na interní procesy, gestory, útvary a IT systémy
 • Zpracovávání více pravidel najednou

Sofistikovaný monitoring compliance rizika a manažerský reporting

 • Vyhodnocování compliance rizika dle požadavků ESMA a BASEL
 • Ke compliance riziku a selháním je přistupováno jako ke specifickému operačnímu riziku a iCompllex je snadno použitelný i pro sofistikované AMA přístupy
 • Přehledné grafy a tabulky compliance souladu, velikosti a vyhodnocování compliance rizika

Technické řešení

 • Software as a Service (SaaS) cloudová infrastruktura Microsoft Azure
 • Cloudové řešení Microsoft Azure (detaily bezpečnostních certifikátů – http://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/)
 • Webová aplikace na technologii Microsoft ASP.NET a Google Angular
 • Databáze Microsoft SQL Server
 • Možnost dvoufaktorové autentizace (Azure Multi-Factor Authentication)
 • SSL certifikace GeoTrust - True BusinessID EV společnosti GeoTrust
 • Technický servis s reakční dobou 1 hodiny pro kritické incidenty

Licence, katalogy pravidel a funkcionality

Plná verze

Omezená verze

Verze bez pravidel

Zasílání pravidel

určeno pro střední a velké finanční instituce určeno pro menší a střední finanční instituce pro ty, kdo využjí funkcionality aplikace, ale nepotřebují disponovat katalogem regulatorních pravidel pro ty, kdo chtějí disponovat katalogem regulatorních pravidel, ale nevyužijí aplikaci
Aktualizovaný katalogy regulatorních pravidel**
Bankovnictví – regulatorní pravidla z oblasti poskytování bankovních služeb, obezřetnostích požadavků na úvěrové instituce a investiční podniky
(květen 2016)
Investiční služby – regulatorní pravidla z oblasti poskytování investičních služeb a obchodování s investičními nástroji
(červenec 2016)
Obhospodařování, administrace a funkce depozitáře investičních fondů – regulatorní pravidla týkající se obhospodařovatelů, administrátorů a depozitářů investičních fondů
Prelex & implementační projekty – chystané změny regulatorních pravidel včetně jejich propojení na stávající zapracování. Funkcionality projektového řízení implemenatčních projektů
Funkcionalita
Vícestupňové zajištění souladu – až třístupňové workflow implementace regulatorních pravidel a potvrzení zajištění regulatorního souladu
Jednostupňové zajištění souladu – jednostupňové workflow implementace regulatorních pravidel a potvrzení zajištění regulatorního souladu
Vlastní regulatorní pravidla a předpisy – možnost zadávání vlastních pravidel například z jiných právních předpisů či z předpisů své finanční skupiny
Kontrola souladu – sledování a vyhodnocování compliance rizika dle standardů ESMA a EBA
Aktuality – denní zpravodajství z oblasti compliance a regulace finančních služeb
Předpisy – aktualizované české a evropské regulatorní předpisy finančního trhu včetně historických znění či možností komparace
Manažerský reporting – přehledné grafy a tabulky týkající se regulatorního souladu, compliance rizika

* Minimální doba ůvazku činí vždy celočísledné násobky běžného roku. K cenám je fakturována příslušná daň z přidaného hodnoty.

** Regulatorní pravidla plynoucí z evropských nařízení, zákonů, nařízení vlády a vyhlášek včetně odkazů na obecná doporučení ESMA, úřední sdělení, opatření obecné povahy, odpovědi na kvalfikované dotazy apod. Seznam konkrétních právních předpisů a zpracovaných ustanovení lze získat na vyžádání.

O nás

iCompllex s.r.o. vznikla odštěpením ze společnosti Compllex, s.r.o. přední společnosti v oblasti regulatorně-compliance poradenství a externího vnitřního auditu finančních institucí, mezi jejíž klienty patří většina klíčových subjketů českého kapitálového trhu.

Společníky iCompllex jsou dále jako finačnní investoři dva ze zakládajících akcionářů společnosti RSJ a.s., která je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s finančními deriváty na světě.

Technickou podporu a programování aplikace iCompllex zajišťuje společnost 1.PF, s.r.o. poskytující IT služby v oblasti financí a bankovnictví a dále telekomunikací, zdravotnictví a automobilového průmyslu.

Zakládající tým iCompllex

JUDr. Jiří Heneberk
Řídící společník a jednatel odpovědný za management společnosti, vývoj aplikace iCompllex a vztahy s klienty. Jiří patří mezi významější konzultanty v oblasti regulace finančních služeb a má více než desetileté zkušenosti jako vedoucí partner poradenské společnosti Compllex, s.r.o.
Ing. Tomáš Skalický
Regulatory analyst iCompllex odpovědný zejména za sledování a zpracovávání aktualit regulace finančního trhu a kontrolu katalogu regulatorních pravidel. Tomáš má dále rozsáhlé zkušenosti jako interní auditor Compllex, s.r.o.
Ing. Michaela Červená
Regulatory analyst iCompllex odpovědná zejména za zpracovávání a aktualizaci katalogu regulatorních pravidel, databázi právních předpisů a sledování regulatorního vývoje v jednotlivých oblastech finančního trhu.
Bc. Tomáš Janoušek
Regulatory analyst iCompllex odpovědný zejména za zpracovávání a kontrolu katalogu regulatorních pravidel, databázi právních předpisů a sledování regulatorního vývoje v jednotlivých oblastech finančního trhu.
Ing. Michal Šaňák
Společník, finanční investor. Je akcionářem a členem představenstva RSJ a.s. odpovědným za oblast IT. Má za sebou řadu zkušeností s podporou start-upů nejen v oblasti IT technologií.
Ing. Libor Winkler, CSc.
Společník, finanční investor. Je zakládajícím akcionářem a členem představenstva RSJ a.s. odpovědným za strategické řízení firmy, a má za sebou řadu zkušeností s private equity a podporou start-upů.

Chcete se dozvědět více?

iCompllex Vám rádi osobně předvedeme a poskytneme jeho trial verzi k vyzkoušení, kontaktujte nás:
  iCompllex, s.r.o.
  A: Mánesova 881/27, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
  T: +420 251 560 951
  M: +420 775 266 755

Děkujeme všem beta-testrům* iCompllex

* testování beta verze aplikace iCompllex probíhalo od května do října 2014